Thông tin quy hoạch

17/11/2017

Căn hộ, nhà chung cư nằm trong định hướng phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ nhà ở chung cư tại các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị đặc biệt (Hà Nội và TPHCM) đạt trên 90%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 60%. Với đô thị loại III, tỷ lệ chung cư phải đạt trên 40% và tỷ lệ nhà cho thuê đạt tối thiểu 30% tổng quỹ nhà ở.

Đầu tư xây dựng mở rộng, thị trường bất động sản được đánh giá là phát triển, chính sách quy hoạch cũng tương đối nhiều tại sao vẫn không giải quyết được nhu cầu nhà ở? Thực trạng và giải pháp nào cho nhà ở hiện nay đang là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm đặc biệt là đối tượng sinh viên, công nhân viên chức thu nhập trung bình, thấp.

Xem chi tiết định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !