Diện tích 6.7 x 20

Vị trí
Căn hộ khác
Diện tích: 7x20

Diện tích: 7 x 20

Xây dựng: Hầm + trệt + 2 lầu 

 

Diện tích 7 x 18

Diện tích: 7 x 18

Xây dựng: Trệt + 2 lầu 

Lô nhiều quy cách

Diện tích: 7x19; 7x18; 7.5x17; 7.5x15.6 

Xây dựng: Trệt + 2 lầu 

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !