CĂN HỘ A2 - 3 PHÒNG NGỦ

Vị trí
Căn hộ khác
CĂN HỘ A1 - 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 91.4m2

Phòng ngủ: 3

WC: 2

CĂN HỘ A3 - 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 106.35m2

Phòng ngủ: 3

WC: 2

CĂN HỘ B1A - 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 74.4m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

CĂN HỘ B1B - 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 77.23m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

CĂN HỘ B1C - 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 79.88m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

CĂN HỘ B2A - 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 74.94m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !