Căn hộ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC (85m2)

Căn hộ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC

Diện tích tim tường/GFA  : 85.42m2

Diện tích thông thủy/NFA: 79.75m2

------------------

DANUBE 1: Căn số 03

DANUBE 2: Căn số 04, 05, 11, 12

-------------------

Phòng ngủ chính / Master bed room   : 11.91m2

Phòng ngủ 1 / Bed room                   : 12.16m2

Phòng ngủ 2 / Bed room                   :   7.81m2

Phòng khách bếp / Living room          : 28.27m2

Vị trí
Căn hộ khác
Căn hộ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC (113m2)

Căn hộ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC (Mini Penthouse)

Diện tích tim tường/GFA  : 113.42m2

Diện tích thông thủy/NFA: 106.93m2

Căn hộ mẫu 2 PN, 2 WC (59m2)

Căn hộ 2 PHÒNG NGỦ, 2 WC

Diện tích tim tường/GFA: 59m2

Diện tích thông thủy/NFA: 54,25m2

 

Căn hộ 2 PHÒNG NGỦ+, 2 WC (69m2)

Căn hộ 2 PHÒNG NGỦ+, 2 WC

Diện tích tim tường/GFA  : 69.72m2

Diện tích thông thủy/NFA: 64.47m2

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !